Puhetrapiapalvelut

Minulla on pitkä työkokemus kunnallisesta puheterapiasta, lasten kommunikaatiopulmien varhaisesta tunnistamisesta, arvioinnista ja kuntoutuksesta. Olen tehnyt työtäni läheisessä yhteistyössä lasten kasvuympäristöjen kanssa. Yhteisöllisen puheterapian keinot ovat minulle tuttuja. Erityistä kokemusta minulla on kontakti- ja vuorovaikutuspulmien hoidosta, kielellisen erityisvaikeuden pulmista ja erilaisten puheentuoton erityisvaikeuksien hoitamisesta sekä AAC-menetelmien käytöstä. Mielenkiintoni kohde on ollut myös syömiseen liittyvien pulmien parissa työskentely. Tällä hetkellä tarjoan sekä yksilöllistä puheterapiaa sekä lähi- että etäkuntoutuiksena. 

Theraplay

Olen valmistunut Theraplay-terapeutti (practitioner) ja Suomen Theraplay yhdistyksen jäsen. Theraplay-elementit ovat vahvasti osa minua ja työskentelytapaani myös puheterapiassa. Uskon että kaikki kasvu ja kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa, siinä vuorovaikutussuhteessa, joka muotoutuu terapiassa. Tärkeitä Theraplay-elementtejä ovat yhteyden rakentaminen, jäsentäminen ja aikuisjohtoisuus, iloisuus ja yllätyksellisyys sekä hoiva.

Koulutus

Minut voi tilata kouluttamaan tai ohjaamaan kasvuympäristöjä mm. seuraavista aiheista:
  • Kommunikatiivisten kuvien käyttöpäivähoidossa
  • Tukiviittomapiiri (päivähoito)
  • Puhemotoriikan harjoittelu päiväkodissa
  • Äänteiden harjoittelu erityisopetuksessa