Puheterapiapalvelut

Olen toiminut julkisella puolella puheterapeuttina vuodesta 2000 ja sivutoimisena ammatinharjoittajana vuodesta 2005. Vuonna 2019 siirryin päätotoimiseksi ammatinharjoittajaksi. Minulla on laajasti kokemusta alle kouluikäisten lasten arvioinnista ja kuntoutuksesta (yksilö- ryhmä- ja yhteisöllinen kuntoutus), vanhempainohjauksesta sekä yhteisöjen ohjaamisesta. Erityisosaamisalueeni ovat erilaisten vuorovaikutus- ja kontaktihäiriöiden hoito ja kuntoutus (erityisesti erilaiset neuropsykiatriset haasteet, mm. kontaktipulmat, aisti- ja tunnesäätelypulmat, myös valikoivan puhumattomuuden kuntoutus), kehityksellisen kielihäiriön arvio ja kuntoutus sekä puheen motoristen häiriöiden, syömiseen ja hengitykseen liittyvien häiriöiden kuntoutus (mainittakoon mm. myofunktionaalinen terapia). Esteettömän viestinnän keinot (AAC / puhetta tukevat, täydentävät ja korvaavat kommunikaatiokeinot: tukiviittomat, toiminnanohjauskuvat, kommunikaatiotaulut, kommunikaatiokansio, PECS) ovat vahvasti osa ammattitaitoani. Koulutan itseäni jatkuvasti alaani liittyvien erikoistumiskoulutusten kautta. Tällä hetkellä tarjoan yksilöllistä puheterapiaa sekä lähi- että etäkuntoutuksena. 

Viimeisimmät koulutukset

Lasten pragmaattisten taitojen kehitys, arviointi ja kuntoutus, Hämeenlinna 2016

Itkuisen vauvan rauhoittelumenetelmä - Happiest baby, Tampere 2016

OPT 1 , Tuusula 2016

OPT Feeding, Tuusula 2016

OPT 2, Tuusula 2017

OPT Apraxia, Helsinki 2017

Kuvien käyttö arjessa, Kipinäkeskus Helsinki 2017

Get Permission - lähestymistapa ruokailun pulmiin (Get Permission © Approach to Pediatric Feeding Intervention), Terapeija 2017

GAS - Goal Atteinment Scale: Syksy 2017

PECS - Picture Exchange Communication System, Level 1 Training, Helsinki 2018

Kielijänne - Tutkittua tietoa arvioinnista ja vaikutuksista, Järvenpää 2018


Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet, Helsinki 2019

Kohti Symbolista kommunikointia: AAC-kuntoutuksella tukea autisminkirjon lasten varhaiseen kuntoutukseen, Helsinki 2019

Laulupiirtäminen ja erityislapset, Helsinki 2019

Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävät opinnot, Helsinki 2019-2020

FaceFormer koulutus (myofunktionaalinen terapia), Helsinki 2019

Myofunktionaalisen ajattelun perusteita, Vantaa 2020

Lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja, 2021 Suomen Mindfulness Instituutti, Helsinki

Kasvojen alueen kinesioteippaus, 2021, Helsinki

Purento/VoiceWell, Tampere 2022

Mindfulness ohjaaja koulutus, 2022 Suomen Mindfulness Insituuttu, Helsinki

PRT-koulutus, Helsinki 2023

Voimavarakeskeinen Työnohjaaja, koulutuksessa 2023-2025


Theraplay

Olen valmistunut Theraplay-terapeutti (practitioner) ja Suomen Theraplay yhdistyksen jäsen. Theraplay-elementit ovat vahvasti osa minua ja työskentelytapaani myös puheterapiassa. Theraplay on vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen hoitoon kehitetty terapiamuoto, joka keskittyy toiminnallisesti lapsen kokemuksiin tässä ja nyt. Theraplayn avulla tuetaan ja vahvistetaan vuorovaikutukseen ja yhteyteen tulemista sekä mm. lapsen säätelytaitoja. Sen avulla pyritään ymmärtämään lapsen hankalan käyttäytymisen taustalla olevia tarpeita ja löytämään uusia myönteisiä keinoja, joilla vaikuttaa lapseen positiivisella tavalla, samalla lapsen itsetuntoa tukien.

Theraplayn keskeisiä elementtejä ovat:

  • Jäsentäminen (turvallisuus, rakenne ja säätely)
  • Yhteys (virittäytyminen, tässä ja nyt-hetket, kumppanuus)
  • Hoiva (turvallisuus, itsensä arvostus, stressin vähentäminen)
  • Haaste (taitavuus, hallinta ja leikkisyys)
 Uskon että pitkälti kaikki kasvu ja kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa, vuorovaikutussuhteessa. Ajattelen, että lapsen kehitystä voimakkaimmin eteenpäin vievä voima on hänen toimintansa ja mielensä ymmärtäminen.